Bli medlem i Lions Club Öregrund


Lions Clubs International är en ideell sammanslutning av kvinnor och män som vill arbeta enligt Lions syften och etik; vilka är bland andra att befrämja god samhällsanda, att aktivt delta i samhällsnyttig verksamhet av social, humanitär och kulturell art, att upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

Medlemmarna verkar genom lokala klubbar som finns på din hemort eller dess närhet. Klubbarna får inte ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Vill du bli medlem i Lions Club, Öregrund? Kontakta klubbens president.

 
Om Lions Club Öregrund »
Klubbens stolta sponsorer »
Bli medlem i Lions Club Öregrund »
Stenen på Isen »
Valborgsmässofirande »
Öregrundsmåndagarna »
Badortsdagarna »
Höstmarknaden »
Luciafirande »
Länkar »
Startsida »
Lions Club, ÖregrundLions Club, Öregrund