Turistinformation: 0294 31070
info@leufsta.se

Lövstabruk
Visningar
Evenemang
Kul för barn
Utställningar
Äta och bo
Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns vänner
Företag och föreningar
Lediga lokaler
Kontakta oss
Länkar
Rapporter
Litteratur
Dela

 
Lövstabruk

Lövstabruk- ej sin like i hela riket
Utgiven 2011 förf: Louis de Geer, Marie Nisser, Viveka hoff, Karl-Johan Eklund, Håkan Liby, Eva Nyströn, Laila Österlund, Åsa Henningsson, Mikael Ahlund, Göran Blomberg, Sven Ahlbäck, Ann-Charlotte ljungholm, Lars-Erik Berglund
195:- hos Stiftelsen Leufsta 0294-310 97

ANFÄLT, Tomas
Charles de Geer och medicinen.
Ur: Nordisk medicinhistorisk årsbok. 1988. S. 75-84.

DAHLGREN, E. W.
Kolböndernas sammansvärjning vid Lövsta 1718.
Ur: Med hammare och fackla. 2. 1930. S. 1-20.

DOUHAN, Bernt
Bruk i Uppland : rapport från Stiftelsen Leufsta. 1990. - 333 s. : ill. - (Skrifter från Dannemora bergslag ; 1). Ncab

EDLING, Barbro
Leufsta bruk : brukets historia. Leufsta bruks herrgårdar och brukskyrkor, bruksbebyggelse i Leufsta bruk. 1981. - 93 s. : ill. - (Kompendium/Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Bruksseminariet ; 5). Upl Ncabz Lövstabruk

GAD, Helge
Socknen med skördar och järn : krönika om Österlövsta och Leufsta bruk.
Ur: Upsala nya tidnings julnummer. 1947. S. 12-16 : ill.

GODEAU, Joel
Baronernas Leufsta : om brukslivet i norra Uppland på baronernas tid. 2 uppl. 1966. - 410 s. : ill. Ncabz Leufsta/T

LÄNDELL, Hans
Kolet till Leufsta : arbetskraft och kolförsörjning vid Leufsta bruk 1826-1926 - en omlandsstudie.
Ur: Uppland : årsbok. 1981. S. 75-101.

LÖVSTABRUK : en guide till herrgårdens och brukets historia. Av Tomas Anfält m. fl. Ny utg. 1993. - 48 s. : ill. Ncabz Lövstabruk

NORDIN, Torgny
Här lades grunden till det moderna Sverige.
Ur: Populär historia. 1994. S. 8-13.

SELLING, Gösta
De tre herrgårdarna på Leufsta.
Ur: Uppland : årsbok. 1980. S. 41-78.

THÖRNVALL, Folke
Leufsta : ett gammalt upplandsbruk. 2. uppl. 1986. - 320 s. : ill. Ncabz Lövstabruk/T

125 GAMLA DANSLÅTAR från Leufsta bruk och trakten närmast däromkring. 1991. - 125 s. : ill. Xu« Tillbaka